Dobrovolník v naší organizaci může pracovat přímo s klienty se zdravotním znevýhodněním, nebo se může nepřímo podílet na činnosti a pomáhat vytvářet zázemí pro naše uživatele služeb. Uvítáme jednorázovou pomoc, dlouhodobou spolupráci i firemní dobrovolníky. Můžete klidně začít jako jednorázový dobrovolník a nakonec se stát jedním z našich dlouhodobých dobrovolníků, volba je pouze na Vás. 
 
Příklady dobrovolnictví:
• Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním najít nové pracovní uplatnění.
• Dobrovolník lektoruje PC kurzy (pro začátečníky) pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
• Dobrovolník se podílí na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny.
• Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním s tréninkem komunikačních dovedností nebo dovedností pro hledání práce.
• Dobrovolník pomáhá s vedením dokumentace a s administrativou.
 
Více informací na webových stránkách: www.dobrovolnici.socialniagentura.cz.