Příběhy dobrovolníků a dobrovolnic zapojených do dobrovolnictví v sousední zemi dokládají, že protržení sociální bubliny a s ním spojené zvýšení sebedůvěry i životní úrovně, nemusí být „pohádkou o Popelce“, ale reálnou životní příležitostí.

Roční dobrovolnická služba za hranicemi je především báječnou příležitostí pro mladé lidi. Příležitostí, aby na prahu své dospělosti dali svému osobnímu i pracovnímu životu směr, který může poskytnout jedině odpoutání se od omezujících stereotypů a víra ve vlastní schopnosti. Raná zkušenost vlastní samostatnosti a zážitek, že dokážu obstát na základě vlastních rozhodnutí, se pak stává pevnou základnou pro rozvoj zdravě sebevědomé osobnosti, která je schopna převzít zodpovědnost za svůj život.

A nyní konkrétně, jak má zájemce postupovat?
Vše začíná prvním kontaktem, který bývá nejčastěji telefonický. Dobrovolník najde obvykle informace na sociálních sítích, kam pravidelně umisťujeme upoutávky, nebo reaguje na osobní setkání při prezentaci projektu ve škole či na některé veřejné akci. Po prvním telefonickém seznámení následuje osobní nebo online schůzka s uchazečem, na níž koordinátor zjistí oblast dobrovolníkova zájmu kvůli výběru nejvhodnější hostitelské organizace v Sasku. Při tomto setkání se také dobrovolník dozví veškeré důležité informace ohledně pojištění, ubytování, pracovní doby, jazykových kurzů apod. Dobrovolník je po celou dobu své zahraniční stáže kompletně pojištěn – sociálně, zdravotně, úrazově, k zodpovědnosti za škody. Velkým plusem je, že jak pojištění, tak ubytování si dobrovolník nevyřizuje sám. Stejně tak se všemi záležitostmi ohledně přihlášení k pobytu mu pomůže koordinátor nebo mentor přímo v organizaci. Poté, co se s uchazečem shodneme na hostitelské organizaci, předáme jeho životopis a motivační dopis našemu kolegovi do Německa, který mu domluví online nebo osobní setkání s mentorem. Během tohoto pracovního pohovoru si obě strany ujasní své představy a požadavky; a pokud nastane spokojenost na obou stranách, dobrovolnická služba může začít. Pro dobrovolníky je velmi důležitý první společný seminář, který se koná vždy v Drážďanech; a noví dobrovolníci se zde znovu dozví vše potřebné k tomu, aby jejich zahraniční rok byl úspěšný a přínosný. Zkušenosti získají obě strany. V některých organizacích se rozvine významná a dlouhodobá spolupráce s dobrovolníkem/dobrovolnicí.

Jaké jsou silné stránky dobrovolnictví v Německu?
Velmi silnou stránkou naší činnosti je kvalitní síť hostitelských organizací, o něž dobrovolníci jeví aktivní zájem. Kvalita těchto organizací spočívá samozřejmě nejvíce na lidech, kteří jsou zapálení pro věc a pro naše dobrovolníky připravují zázemí, kde se cítí bezpečně. To se však našim organizacím vrací v podobě skutečně účinné pomoci ze strany dobrovolníků. Mezi naše skvělé hostitelské organizace patří školská zařízení, sociálně zaměřené organizace, střední školy, národní parky apod. Tuto síť průběžně doplňujeme
od další organizace, čímž zvyšujeme oborovou pestrost a atraktivitu.

Binacionální dobrovolná služba, více zde: https://silnisousede.dcul.eu/home
Naďa Pažoutová, koordinátorka, mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra, z.s. lenka.cerna@dcul.eu tel.: 606 512 905
Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj: www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz