Pro někoho z vás možná dosud neznámé spojení, pojďme si ho společně trochu přiblížit a blíže se s ním seznámit. Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem už roky spolupracuje s místními kulturními organizacemi, konkrétně se jedná o Veřejný sál Hraničář, Knihovnu Ústeckého kraje a Muzeum města Ústí nad Labem.

Do kina Hraničář v Ústí nad Labem chodili lidé už od roku 1923, kvůli digitalizaci a nástupu multikin ale biograf v červnu 2010 zavřel. Zanedbané prostory o čtyři roky později vzali do vlastních rukou dobrovolníci, studenti univerzity UJEP, soubor Činoherního studia a začali budovat novou kulturní platformu pro každodenní vyžití. Nyní se jedná o místo, které kromě kina nabízí řadu volnočasových aktivit a prostor pro umění, koncerty a další kulturní program. Dobrovolníci, kteří se zde zapojují dlouhodobě, nebo i jednorázově, nejčastěji pomáhají s organizací pořádaných aktivit, s kontrolou vstupenek do kinosálu apod.

Dalším významným partnerem je Knihovna Ústeckého kraje. Knihovnictví v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici, o které si více můžete přečíst na webových stránkách www.knihovnauk.cz. Je důležité vyzdvihnout, že knihovna určitě neslouží pouze k vypůjčování knih, jak si mnozí pravděpodobně myslí. Jedná se o místo s velkou nabídkou aktivit, u kterých navíc přirozeně dochází k mezigeneračnímu propojení, neboť návštěvníci jsou z řad malých dětí až po seniory. Dobrovolníci jsou zde nedílnou součástí a obvykle zde vytvářejí různé typy zájmových setkání (deskové hry, válečné debaty, hodiny anglické/německé konverzace, tvůrčí psaní) nebo vypomáhají s chodem technických dílen a 3D tiskáren, předčítají, tvoří s různými materiály, technikami apod. V knihovně máme aktuálně nejvíce zapojených dobrovolníků a spolupráce nás zde skutečně baví a dává nám smysl.

V neposlední řadě je naším partnerem také Muzeum města Ústí nad Labem, které bez přestávky slouží veřejnosti již od roku 1876. V budově se tvoří různé sbírky, pořádají výstavy a najdete zde oddělení archeologie, historie, přírodovědy, pedagogiky a také muzejní knihovnu. Dobrovolníci se zde zapojují při archivaci sbírek fotografií (scanují, vkládají do nových obalů), pomáhají s přípravou výstav (v poslední době se jednalo například o pomoc při čištění historické sbírky lahví a střepů) anebo s organizací při větších jednorázových událostech a jejich propagací.

V každé uvedené organizaci si dobrovolníci můžou zkusit činnost, která se jim zdá zajímá a přínosná. Při úvodní schůzce s novým dobrovolníkem si společně řekneme, jaké jsou možnosti a na základě jeho představení a talentu často vymyslíme i úplně novou dobrovolnickou aktivitu. To je jeden z dalších velkých benefitů, dveře dalším kreativním nápadům jsou zcela otevřeny v Hraničáři, knihovně i muzeu.

Máte také svou ideu, kterou byste rádi zrealizovali v rámci dobrovolnické činnosti? Můžete se obrátit na koordinátorku projektu, Elišku Kristkovou na e-mailu elkristkova@gmail.com nebo na telefonním čísle 602 385 141.

Program Dobrovolnická služba v kultuře je akreditován u MV ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů pod Č.j.: MV-108612-4/OPK-2021 a funguje i díky podpoře města Ústí nad Labem v projektu roku 2023 nazvaném Dobrolidi v muzeu, knihovně a Hraničáři.

Tímto článkem bychom rádi poděkovali zmíněným partnerům za příležitosti, které dobrovolníkům nabízejí a také v neposlední řadě všem zapojeným dobrovolníků, protože si uvědomujeme, že: „Dobrovolníci, nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.“ (Mahátma Gándhi)