Uplynulý rok byl za poslední desetiletí jedním z nejtěžších pro občanskou společnost. Nicméně díky tomu se společnost jako taková dokázala semknout a dobrovolnictví dostalo novou tvář. A to i v Kadani.

Úspěšný začátek kalendářního roku, kdy naši dobrovolníci působili bez omezení ve všech spolupracujících organizacích a zástupkyně organizace RADKA z.s. převzaly na podporu dobrovolnického centra finanční dar od společnosti Severočeské doly a.s., přišla první vlna pandemie Covid-19. Vyhlášením nouzového stavu jsme se dostali do situace, kdy se vše zpomalilo, ale zájem o dobrovolnictví raketově narůstal. Koordinovali jsme 24 dobrovolnic, které stříhaly a šily roušky. Díky jejich úsilí se nám podařilo podpořit 25 organizací (včetně složek IZS, mateřských škol, apod.) a desítky občanů. V rámci tzv. covid-výzev na sociálních sítích se nám podařilo od firemních i soukromých dárců zajistit dostatek materiálu na šití, ale i dalších věcí potřebných pro zajištění základních potřeb některých našich spoluobčanů (výdej potravinových balíčků, zajišťování nákupů, apod.).

Po očekávaném uvolňování se dobrovolnictví ve většině organizací začalo vracet do normálu. A tak jsme několik týdnů či měsíců fungovali – do nemocnice docházeli canisterapeuti, lektoři volnočasových aktivit se setkávali s dětmi i dospělými, atd. Jiné aktivity se naopak zcela obnovit nepodařilo, např. doučovatelna, o kterou s příchodem konce školního roku nebyl zájem.

V rámci zářijového dne otevřených dveří RADKA z.s. jsme za přítomnosti veřejnosti slavnostně představili Dobropoint Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj. Díky této vzájemné spolupráci se prostřednictvím koordinátorek DC RADKA dozvíte o dobrovolnických příležitostech či novinkách z celého Ústeckého kraje a ČR.

Plánů na podporu a rozvoj dobrovolnictví v našem regionu bylo hodně, ale většina z nich ztroskotala s příchodem další vlny pandemie. Tentokrát však dobrovolnictví dostalo úplně jinou podobu než v jarních měsících. Dobrovolníci začali být vítanou a hlavně potřebnou podporou ve zdravotnických zařízeních či v pobytových zařízeních sociálních služeb. Ve spolupráci Ústeckého kraje a Dobrovolnického centra z.s. v Ústí nad Labem se tak obnovila činnost Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji, jehož jsme se stali partnerem. Situace se v jednotlivých regionech či městech rychle měnila a bylo nutné flexibilně reagovat. Napříč krajem probíhaly nábory dobrovolníků, kteří byli online školení, zasmluvněni a následně vysíláni do jednotlivých organizací a zařízení. Dobrovolníci dojížděli, vstávali v brzkých hodinách, dobrovolnictví se věnovali i několikahodinové směny. Nedokázalo se pomoci a zajistit všechny požadavky, ale i přesto je za tím vším ohromný kus práce a úspěchu.

Koordinátorky DC RADKA se nevěnovaly jen školení dobrovolníků a jejich koordinaci v jednotlivých zařízeních. Byli jsme ve spojení s dalšími neziskovými či prospěšnými organizacemi v okolí, spolupracovali jsme, zprostředkovávali další veřejné výzvy, zajišťovali nákupy pro seniory a osoby v karanténě, atd.

To vše se nám podařilo díky pravidelným podporovatelům jako jsou Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj a Město Kadaň. Zvýšené náklady spojené s našimi aktivitami v rámci pandemií jsme pak mohli částečně pokrývat z nadačních příspěvků Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Další aktivity, které se i přes nepříznivou situaci podařilo realizovat, jako např. setkání a poděkování dobrovolníkům nebo činnost Dobroklubu RADKA, podpořila Nadace Tesco a Nadace Via ve spolupráci s Českou spořitelnou. Velký dík patří také těm, kteří nás podpořili materiálně v rámci covid-výzev nebo nákupem výrobků Dobroklubu RADKA.

Rok 2020 jsme tedy z pohledu čísel ukončili s počtem 74 dobrovolníků a 1.955 dobrovolnických hodin. Avšak společné zvládnutí nelehkého období je k nevyčíslení.