Ministerstvo vnitra ČR se spolupráci s resorty a sociálními partnery vydalo Souhrnné stanovisko k aktuálnímu využití dobrovolnictví v době pandemie.

„Tento materiál vznikl jako reakce na mimořádnou situaci s bojem proti pandemii nemoci COVID-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, kteří jsou touto nemocí či její hrozbou a souvisejícími opatřeními zasaženi a neumí se s těmito dopady jednoduše vypořádat (zejména lidé nemocní, osamocení, senioři, ale i další). Tato pomoc k potřebným směřuje buď napřímo, nebo cestou zařízení, v nichž pobývají, zejména zařízení zdravotních a sociálních služeb. Tato zařízení se vlivem nemoci a karanténních opatření personálu potýkají s problémy, jak zajistit poskytování svých služeb. Dobrovolníci se pak k pomoci hlásí individuálně, nebo cestou specializovaných profesionálních organizací.
Tak jako v mnoha jiných oblastech, i v oblasti dobrovolnictví vyvstávají během pandemie nové, dosud neřešené a nevyzkoušené, situace, na které ani předem dané předpisy a pravidla mnohdy přímo nereagovaly, a v praxi tak vyvstávají otázky, jak existující pravidla vykládat a aplikovat, či zda není nutné je změnit.
A právě s takovými pochybnostmi a dotazy se na Ministerstvo vnitra a Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) obrátily kraje a neziskové organizace. Ministerstvo vnitra proto cestou ÚKŠ svolalo jednání zainteresovaných subjektů (Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Státní úřad inspekce práce; Úřad vlády – Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Legislativní rada vlády; zástupci nestátních neziskových organizací – Charita Česká Republika, ADRA o.p.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z.s,, Národní asociace dobrovolnictví z.s.) s cílem vyslechnout detailně problémy praxe a poskytnout na ně odpovědi a řešení.“

Souhrnné stanovisko v plné verzi
Záznam tiskové konference

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR