Mezinárodní inkluzivní projekt IMProVE 2.0 Dobrovolnického centra z.s. a partnerů z Itálie, Německa a Litvy si klade za cíl umožnění dobrovolnické činnosti pro všechny, konkrétně pro lidi s postižením. 

     V projektu se budeme zabývat především odstraněním různých bariér, které doposud „dobrovolničení“ postiženým lidem bránilo, podporou a školením dobrovolníků z řad lidí s postižením. Velkým tématem v projektu bude také změna pohledu celé společnosti, ve které je stereotypem, že se pomáhá lidem s postižením a ne naopak. V rámci rozšiřování povědomí o inkluzivním dobrovolnictví bude důležitým bodem komunikace s rodinou, poskytovateli péče a jejich podpora.

 Novinkou pro nás v tomto projektu pak bude i zajištění, vzdělávání a podpora tzv. „Inclusion Buddies“, kteří tu budou stát po boku našim novým dobrovolníkům.

    Myšlenkou celého projektu je, že právem každého je pomáhat a mělo by mu to být umožněno. Projekt IMProVE 2.0 byl zahájen v listopadu 2021 a stanovuje aktivity pro 36 měsíců mezinárodní spolupráce, Dobrovolnické centrum z.s. je vedoucím projektu.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109