14. června 2022 se v areálu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), sídlícího na adrese Hoření 13 v Ústí nad Labem, uskutečnilo setkání dobrovolníků a tlumočníků, kteří od března pomáhají lidem prchajícím před válkou Ruska na Ukrajině. Na místě svou činností pravidelně zajišťují výdej základního občerstvení, oblečení a dalších potřebných věcí.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Pomáhají lidé různého věku a povolání, mezi nejčastějšími dobrovolníky na KACPU jsou vysokoškolští studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Dobrovolnické centrum uspořádalo tuto akci jako vyjádření díku ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a pro přítomné bylo připraveno občerstvení, společně si opékali buřty a dokonce zazněla i živá hudba v podání sourozenců Chladových. Osobně přijel vyjádřit vděk i hejtman kraje, pan Jan Schiller. 

Autor: Eliška Kristková, Dobrovolnické centrum, z.s.