Ve školním roce 2023/2024 se koná již druhý ročník spolupráce Gymnázia Žatec, Dobrovolnického centra RADKA v Kadani a Dobrovolnické služby Levandule v Žatci. Tato spolupráce má za cíl seznámit studenty 2. ročníků gymnázia s potřebami místní komunity a to prostřednictvím realizace vlastních dobrovolnických miniprojektů.

Studenti se v aktuálním školním roce zaměřili na podporu žateckého domova pro seniory, aktivity v Nemocnici Žatec a doučování žáků nižšího stupně gymnázia. Tyto aktivity si studenti vybrali po prvotním úvodu do tématu dobrovolnictví, společné diskuzi nad svými představami a plány, ale také po prvotních neúspěších a nedorozuměních. V současné době jsou studenti zhruba v polovině svého snažení. Kromě samotných pravidelných dobrovolnických aktivit se v rámci výuky věnují i dalším tématům jako např. financování (oslovení potencionálních dárců, vytvoření rozpočtu aktivit), propagaci a samozřejmě reflexi, tedy průběžného i závěrečného hodnocení nejen samotné aktivity, ale také přínosu pro jejich osobnostní rozvoj.

A čemu že se studenti konkrétně věnují? Kromě doučování matematiky a přípravy na náročné písemné testy či ústní zkoušení, se někteří vrhli na pečení bábovek pro pacienty na následné péči, nebo na návštěvy u klientů domova pro seniory, které tráví např. společným povídáním.

Jejich úsilí již také přináší pozitivní změny: „U žáků, kteří chodili na doučování, pokrok vidím. Na ZŠ se nemuseli učit, tady musí, ale nevědí jak. Proto vidím velký význam Vaší práce. Mnoho dětí má odpoledne kroužky, a tak i málo času na učení. Kéž by šel vymyslet kompromis a čas, který by vyhovoval žákům i Vám. Jistě by byla větší návštěvnost. Mnoho žáků usedá k učení až pozdě večer, kdy jsou unavení a nesoustředí se. Učení se ve dvojici či skupině by jim jistě pomohlo a ulehčilo od stresu,” na dotaz studentů uvedla paní profesorka Lýrová.

Za spolupracující organizace zpracovala Bc. Stanislava Hamáková, DiS., RADKA z.s.