V době obou vln pandemie Covidu-19 koordinujeme dobrovolníky z celého Ústeckého kraje. Naši dobrovolníci pomáhají překonat samotu prostřednictvím telefonátů a online komunikace se seniory, izolovanými lidmi atd. Dobrovolníci eliminují rizika ohrožených skupin zajištěním nákupů, vyzvedáváním léků, péčí o domácí mazlíčky aj. Zprostředkováváme kontakt rodinným příslušníkům, podporujeme mezigenerační propojování, stáváme se kontaktem s vnějším světem. Tak jako dobrovolníci chrání vás, tak my chráníme dobrovolníky. Dobrovolníkům zajišťujeme ochranné pomůcky, bezpečnostní školení, pojištění, psychickou a metodickou podporu. Jsme s nimi v pravidelném kontaktu a víme, co se děje kolem vás.

V pátek 25. 9. 2020 Dobrovolnické centrum, z. s. přijalo výzvu Ústeckého kraje a obnovilo kontaktní/krizové telefonní číslo 732 893 232 a kontaktní mail dcul.dobrovolnici@seznam.cz pro dobrovolníky i organizace.

Cílem časově ohraničeného Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj je zajistit síť lokálních dobrovolnických center a dostupnost dobrovolníků v terénu podle potřeb společnosti a vývoje pandemie. Obnova sítě je snadná z důvodu dlouhodobé spolupráce dobrovolnických center v rámci neformální Rady dobrovolnických center Severozápad a díky průběžné spolupráci neziskových organizací se složkami Integrovaného záchranného systému v rámci Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Vedle dlouhodobě fungujících kontaktů budou v síti podchyceny další skupiny dobrovolníků a dobrovolnic, které flexibilně zareagují na potřeby v terénu.

„Aktivně sbíráme požadavky od jednotlivých dobrovolnických center, které jsou zapojeni v Krajském koordinačním centru dobrovolnické činnosti, na dovybavení technického zajištění činnosti, zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolníky. Zároveň z některých regionů již máme první poptávky po pomoci,“ řekla Bc. Jiřina Gasserová z Dobrovolnického centra z. s.  Aktuálně probíhá PR kampaň na sociálních sítích, jejímž prostřednictvím hledáme dobrovolníky. Díky spolupráci se samosprávou, dalšími organizacemi a složkami IZS sbíráme poptávku od potřebných lidí.

Ústecký kraj především apeluje na rozvoj sousedské výpomoci, která funguje na komunitních principech v obcích a městech, a je v tomto čase nejefektivnější pomocí jednotlivcům v obcích i městech. Dobrovolnická centra jsou v Ústeckém kraji koordinována Radou dobrovolnických center a jsou součástí Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje; dochází tedy k propojení dobrovolných kapacit a ke spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému v co možná nejaktuálnějším čase.

Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra z. s

Kontakty: Mgr. Lenka Vonka Černá, tel.: 606 512 905, mail lenka.cerna@dcul.eu