Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je místem prvního kontaktu a zároveň i informační středisko pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pomůže jim s registrací i se zajištěním ubytování. Úkolem KACPU je také shromažďovat nabídky pomoci.
Přípravy KACPU zahájil Ústecký kraj již v úterý 1. března. Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací.
Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj provozované Dobrovolnickým centrem z. s. již koordinuje desítky dobrovolníků, kteří nabízí svou pomoc na denních i nočních směnách při zajištění provozu dětského koutku, který je součástí KACPU. Zároveň zde nabízí občerstvení, duševní podporu i překladatelskou pomoc. V případě zájmu o zapojení do dobrovolnického týmu kontaktujte koordinátorku Bc. Jiřinu Gasserovou, nebo se přidejte do facebookové či whatsappové skupiny.