I přesto, že se celá naše společnost zpomalila, vlastně téměř zastavila, dobrovolníci svoji činnost naopak zintenzivnili. Právě v době pandemie, kdy se utlumila činnost mnoha organizací, společností a celé země, dobrovolnické organizace pracovaly na plný výkon.

Počínaje šitím roušek, koordinací švadlenek z řad zatím nikde neorganizovaných dobrovolnic, rozvážením roušek na místa, kde byly potřeba. Dále mnohé dobrovolnické organizace kordinovaly pomoc seniorům, hlavně těm opuštěným,  kteří byli a stále jsou tou nejohroženější skupinou, a to jednak pomocí s nákupy, vyzvedáváním léků v lékárnách, venčením psů a také psychickou podporou na telefonu. Velké množství dobrovolníků také pracovalo v nemocnicích, domovech pro seniory a domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Nyní již nastala doba, kdy se uvolňují opatření vlády a dobrovolníci mohou zase navazovat osobní kontakty s potřebnými lidmi, rozjíždí se setkávání dobrovolníků, plánují se akce, na kterých se bude prezentovat dobrovolnictví, některé dobrovolnické organizace budou otevírat nová centra a určitě se najde i čas na ocenění práce dobrovolníků.

Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj podporuje rozvoj dobrovolnictví v našem kraji a již má naplánováno několik akcí, které přispějí k propagaci a podpoře dobrovolnictví.

Ve dnech 8. – 9. června proběhnou tzv. Dny dobrovolnictví v Ústeckém kraji, v jejichž rámci budou propagovat svou činnost dva dobropointy, a sice v Kadani a Teplicích, proběhnou výstavy regionálního dobrovolnictví, budou propagovány příklady dobré praxe a zároveň nabízena možnost dobrovolnické činnosti. Dny dobrovolnictví vyvrcholí akcí Křesadlo 2020, která slouží k ocenění dobrovolníků z Ústeckého kraje.  

Všichni pevně věříme, že pandemická situace bude již nakloněná setkání dobrovolníků a jejich dobrovolnická činnost se bude moci uplatnit na více frontách než v dosavadní složité době.

Autor: Miluše Kalců, koordinátorka dobrovolníků RADKA z.s., účastnice kurzu „Profesionalizace dobrovolnictví“