Jednou z dobrovolnických aktivit, kterou jste si mohli vyzkoušet ve spolupráci s organizací RADKA z.s., je příprava a lektorování aktivit pro děti i dospělé.

V rámci projektu „Mediální prostor je výzvou“, který se v období 4/2022 až 3/2024 věnoval vzdělávání v oblasti mediální/digitální gramotnosti v Karlovarském a Ústeckém kraji, se do příprav i samotného lektorování desítek přednášek a workshopů zapojili dobrovolníci s bohatými zkušenostmi s touto problematikou.

A jak takové aktivity pro děti, mládež i seniory vypadaly? Workshopy a přednášky se konaly na základních či středních školách, v knihovnách a nízkoprahových klubem pro děti a mládež. A jakým tématům se naši expertní dobrovolníci věnovali? Např. bezpečnosti v kyberprostoru, sociálním sítím, propagandě, dezinformacím i konspiračním teoriím.

A proč právě tato témata? Z různých medií se na nás hrne spousta informací a jen málo kdo se dokáže zorientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí a informovanost široké veřejnosti o procesech v digitálním světě působení médií na jednotlivce a společnost, fake news, rizicích kyberprostoru, propagandě a působení reklam.

Kromě přednášek a workshopů se projektové aktivity dále věnovaly vzdělávání pracovníků organizace RADKA z.s., vzdělávání pedagogů a pracovníků s mládeží v oblasti digitální gramotnosti (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a programu JSNS.cz) nebo pořádání tematických příměstských táborů v období letních prázdnin.

Více informací o projektu získáte na www.radka.kadan.cz, sekce Projekty.