Němečtí dobrovolníci zapojení do projektu Silní sousedé 2.0 představují pro české hostitelské organizace nezastupitelnou pomoc. Pro některé z organizací je právě mateřština těchto mladých lidí největším přínosem. Svým plnohodnotným zapojením například na školách získávají žáci možnost setkat se s němčinou rodilých mluvčí a rovněž jejich vyučující tak mají příležitost k soustavnému upevňování a zdokonalování svého předmětu.

Svou nezastupitelnou roli však naši dobrovolníci hrají i v jiných organizacích nežli jsou školy. Jedním z příkladů je Národní park České Švýcarsko, kde již téměř rok působí naše dobrovolnice, jejíž jazykové kompetence umožňují, aby se v parku zapojila do vzdělávacích programů pro děti a mládež. Tato dívka totiž skvěle zvládá jak němčinu tak češtinu, takže ji vedení parku mohlo pověřit spoluprací při přípravě i realizaci schůzek přírodovědného dětského oddílu Junior Ranger. Pro tři věkové skupiny dětí je potřeba připravovat náplň jejich pravidelných schůzek tak, aby byly zábavné i naučné. Příprava těchto ekoprogramů vyžaduje jak přírodovědné tak pedagogické znalosti. Velkým bonusem je i to, že Marie je schopna připravovat podobný program i pro Rangery ze Saska.

V tomto čase, kdy se školní rok pomalu chýlí ke konci, se Maruška připravuje na vyvrcholení své celoroční práce, jímž je třítýdenní stanový tábor pro malé Rangery, kam se naše dobrovolnice vydá jako jejich vedoucí. Krom toho ji čeká také příměstský tábor, jak jinak nežli s přírodovědnou tematikou.

Kontakty:
tel.: +420 608 261 848, e-mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka projektu Silní sousedé 2.0