Ve spolupráci neformálního uskupení Čističi Ústí, Severočeské vědecké knihovny, Dobrovolnického centra a dalších partnerů vznikl v Ústí nad Labem projekt Dezinfikátoři, jehož hlavním cílem je pomoci v boji proti šíření onemocnění COVID-19. 

Inspirací k vytvoření tohoto projektu byla reportáž o pražském studentovi Janu Faltusovi, který ve svém volném čase čistí ulice našeho hlavního města. V době, kdy svět zachvátila koronavirová pandemie, začal tento mladík kromě svých běžných úklidů dezinfikovat nejrůznější místa ve veřejném prostoru, jež jsou z hlediska šíření nákazy riziková (tlačítka semaforů, parkovacích automatů, bankomatů apod.). V rámci projektu Dezinfikátoři budou dobrovolníci ve dvoučlenných skupinách procházet předem určené lokality, kde budou po vzoru Jana Faltuse dezinfikovat zmiňovaná riziková místa a uklízet jejich okolí. 

„Knihovna jakožto partner projektu bude fungovat jako logistické a koordinační centrum. Samotný výdej ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro dobrovolníky pak bude probíhat u výdejního okénka kavárny Knihomolka, která se nachází v budově vědecké části knihovny v ulici Velká Hradební 49,“ vysvětluje vedoucí PR oddělení knihovny Jan Černecký.  

„Nejde nám o to suplovat činnost Městských služeb nebo Statutárního města Ústí nad Labem, které projekt podpořilo věnováním dezinfekčních prostředků. Zmiňované organizace dělají maximum a my jsme se je rozhodli podpořit. Chceme jen přiložit ruku k dílu a pomoci v době, kdy je to potřeba. Kromě boje proti viru chceme těmito aktivitami pomoci měnit sociálně nežádoucí návyky lidí v naší společnosti,“ říká jeden ze zakladatelů projektu, koordinátor dobrovolníků, lektor in-line bruslení a volnočasových aktivit pro děti a mládež Ondřej Thor.

Do projektu se může zapojit úplně každý, podrobnější informace a kontakty naleznete na webových stránkách www.projekt14.cz.

Text: Jan Černecký (PR odd. SVKUL)