Ve dnech 8. a 9. června 2021 se v Ústeckém kraji konaly Dny dobrovolnictví realizované Regionální dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj (provozovatel Dobrovolnické centrum, z.s.). Jejich cílem bylo zprostředkovat informace o dobrovolnictví v našem kraji odborné i široké veřejnosti. 

V úterý 8. června se v dopoledních hodinách otevřel klub ENTER22 v Ústí nad Labem. Zde se soustředily informace a prezentace o dobrovolnictví, lokálních dobrovolnických centrech (jejich medailonky je možné shlédnout zde) a nabídka dobrovolnických příležitostí. Součástí bylo i setkání s dobrovolníky a výstava fotografií o dobrovolnictví na Ústecku.
Ve stejný den se ve Františkově nad Ploučnicí setkali zástupci lokálních dobrovolnických center a spolupracujících organizací, aby společně prodiskutovali možnosti podpory a rozvoje dobrovolnictví v našem kraji. Díky vzájemnému sdílení společných zkušeností z posledních měsíců a období pandemie vznikla potřeba a myšlenka společného projektu zaměřeného na podporu medializace dobrovolnictví – Jakým způsobem dobrovolnictví představovat zástupcům samosprávy. Jak atraktivně představit dobrovolnické aktivity široké veřejnosti. Jak podpořit a rozšířit dosavadní vzájemnou spolupráci. Dalšími body setkání bylo představení nových projektů jednotlivých dobrovolnických center, informace o probíhajících projektech (neformální vzdělávání na školách, podpora aktivního občanství mladých) a plánování aktivit ve společném projektu na podporu rozvoje kompetencí koordinátorů dobrovolníků.

Středa 9. června byla ve znamení setkání s dobrovolníky v regionu. Dopolední program patřil DC RADKA, představení Dobroklubu RADKA jako příkladu dobré praxe inkluzivního dobrovolnictví a veřejné výstavě fotografií z dobrovolnických činností. Odpolední část programu nás zavedla do Dobrogalerie, kterou v Teplicích provozuje spolek SPOLU proti samotě. Zde se předávali hrnečky a pohádkové knihy, které se v rámci výzev jednotlivých dobrovolnických center sbírali napříč celým Ústeckým krajem, aby v teplických dobrovolnických programech udělali radost osamělým seniorům a dětem v mateřských školkách, kde je navštěvují „čtecí“ babičky a dědečkové. A v příjemné prostředí jsme se také setkali s dobrovolníky, kterým dobrovolnictví doslova změnilo život.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo slavnostní předávání cen Křesadlo za rok 2020 v Ústeckém kraji. Z mnoha nominací vybrala odborná porota šest statečných, kteří svá ocenění převzali. Nominovaným dobrovolníkům děkujeme za jejich činnost a oceněním gratulujeme!

Autor: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.