Možnost nominovat dobrovolníky z celého Ústeckého kraje.

Nominovat dobrovolníka může každý (rodiče, kamarádi, sousedi, kolegové, manžel/ka…), skupina i zástupci organizace. Oblasti dobrovolnictví jsou různé – v předchozích letech byli oceněni dobrovolníci např. za činnost s dětmi, seniory, zdravotně postiženými apod., ale také ti, kteří působili v oblasti ekologie, kultury nebo sportu. Věříme, že i v dalších oblastech jsou zapálení lidé se srdcem na dlani a jejich činnost pomáhá potřebným, ať už sousedům, organizaci, obci, památce, zvířatům, přírodě…

KŘESADLO je možností, jak dobrovolníky ocenit, poděkovat jim a v rámci krásné atmosféry slavnostního večera dobrovolnictví oslavit. Slavnostní ceremoniál je plánován na červen 2022.

Budeme rádi, pokud tuto informaci, tento email dál přepošlete nebo umístíte třeba na nástěnku…děkujeme.

Text výzvy
Nominační formulář

Kontaktní osoba – KŘESADLO 2021 – Bc. Jiřina Gasserová, tel.: 774 422 562, email: jirina.gasserova@dcul.eu