Městská knihovna v Kadani v rámci svého pravidelného programu pořádá akci Dnes čte… přístupnou široké veřejnosti. A tak se v sobotu 17. září sešli malí i velcí posluchači, kteří si vyslechli dobrovolnickou pohádku „Jak se ježek Lojza stal dobrovolníkem“. Za tuto krásnou a autentickou pohádku děkujeme dobrovolnici z Charita Uherský Brod.

Po krátké pohádce koordinátorka kadaňského dobrovolnického centra RADKA povídala o svých dobrovolnických zkušenostech a o dobrovolnících, kteří pomáhají v různých organizací napříč regionem. Na závěr společného dopoledne si děti mohly v připravené kreativní dílničce vyrobit papírové dárky, které darovaly rodičům, odnesly si domů nebo předaly koordinátorce dobrovolnického centra.

Zpracovala: Bc. Lucie Dvořáková, DiS., DC RADKA