V úterý 26. ledna se uskutečnil další den otevřených dveří věnovaný dobrovolnictví v Ústeckém kraji. Původní plán, potkat se osobně v Teplicích a slavnostně otevřít nový dobropoint, nevyšel, ale i přesto se podařilo většinu aktivit zrealizovat díky online prostředí. 

V dopoledních hodinách proběhlo online setkání zástupců lokálních dobrovolnických center. Účastnily se koordinátorky dobrovolníků napříč celým krajem – od Děčína až po Kadaň. Společnými tématy byly aktuální stav dobrovolnictví v regionech, dobrovolnictví v době pandemie, dlouhodobé omezení činnosti dobrovolníků v některých programech, nepříznivý vliv pandemie na neziskový sektor a možné ohrožení financování činnosti dobrovolnických center v dalším období.
Novinkou je vznik dobrovolnické sekce na webových stránkách Ústeckého kraje. V průběhu online setkání mohli zástupci lokálních dobrovolnických center připomínkovat obsah této nově vznikající stránky. Nově se tak zde objeví adresář lokálních dobrovolnických center, aktualizovaná prezentace o dobrovolnictví v Ústeckém kraji a odkazy na další dobrovolnické weby.
Začátek nového kalendářního roku bývá i ve znamení nominací na dobrovolnické ocenění „Křesadlo“. Ne jinak tomu je i v letošním roce a nominace za rok 2020 budou spuštěny od 1. února.
Následná část byla věnována individuálním konzultacím a odbornému poradenství v oblastech partnerství, fundraisingu a managementu dobrovolnických programů.

V průběhu celého dne byla návštěvníkům a zájemcům o dobrovolnictví otevřena i kancelář v Dobrovolnickém centru z.s., které je provozovatelem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj.

Další z plánovaných dní otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 4. března a tentokrát snad osobně v Teplicích.