Další z řady plánovaných dní otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj se ve čtvrtek 4. března uskutečnil opět v online prostředí. V tento den jsme se společně se zástupci místní samosprávy, s koordinátory dobrovolníků a samotnými dobrovolníky měli osobně setkat v Dobrogalerii, kterou provozuje spolek Spolu proti samotě, z.s. v teplickém nákupním centru Galerie. Pandemická situace osobním setkáním však stále nepřeje a tak se část plánovaného programu uskutečnila v online prostředí. Na návštěvu Dobrogalerie si tak ještě budeme muset pár týdnů počkat.

Dopolední část programu byla věnována setkání se zástupci místní samosprávy. Informace o dobrovolnictví na Teplicku, činnost dobrovolníků i další možnosti vzájemné spolupráce – to byla zajímavá témata pro pozvané hosty, kterými byli Bc. Hynek Hanza, primátor Statutárního města Teplice, a Bc. Jiří Štábl, náměstek primátora s působností pro oblast školství, kultury a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví, územního plánování a stavebního řádu.

Součástí programu bylo i pravidelné online setkání zástupců Regionálních dobrovolnických center v ČR. Společnými tématy byly možnosti online školení koordinátorů dobrovolníků a dobrovolníků, využívání online nástrojů, mentoringové programy v době pandemie, propojování a spolupráce se zástupci samosprávy v jednotlivých regionech.

Odpolední program byl věnován setkání zástupců pobytových sociálních služeb a možnosti využívání služeb canisterapeutických týmů v současné době. Právě v této nelehké době mohou být čtyřnozí návštěvníci tím „pravým“ terapeutickým pomocníkem.

Část programu byla věnována setkání s dobrovolníky, kteří se v rámci Ústeckého kraje zapojili, nebo čekají na zapojení do činnosti v rámci pandemické pomoci. Společně jsme tak mohli sdílet praktické zkušenosti z činnosti v domovech pro seniory, s individuální pomocí seniorům v domácnostech, s příběhy a strastmi spojenými s telefonní linkou pomoci nebo práce s lidmi, kteří se ocitají v tíživé životní situaci.

Celodenní online program byl doplněn možností osobní individuální konzultace v sídle Dobrovolnického centra z.s., provozovatele Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj.