Koordinátoři dobrovolníků si zvyšují své kompetence prostřednictvím kurzu Profesionalizace dobrovolnictví. Probíhající kurz je organizován Národní Asociací Dobrovolnictví a je již čtvrtým z řady kurzů konaných napříč celou republikou. Do partnerské organizace RADKA z. s. se v těchto dnech sjíždí účastníci z Ústeckého a Plzeňského kraje. Projekt je založen na metodice tvořené ve spolupráci s německým partnerem a je financován Evropskou unií.

Během pěti intenzivních školících dní se skupina devíti koordinátorů seznamuje se všemi formami práce s dobrovolníky. Mezi ně patří například nábor, zaškolení, propagace aktivit, péče o dobrovolníky, supervize činností a další. Z neznámého kolektivu se za pomoci zkušených lektorek a jejich školících postupů a technik stal dynamický tým. „Je krásné mít možnost sdílet příklady dobré praxe a vytvářet nové projekty v kolektivu lidí se stejným nadšením pro dobrou věc. Ačkoliv je kurz obsahově náročný, každý školící den zakončuji s dobrým pocitem“, kvituje jedna z účastnic kurzu.

V reakci na současnou situaci se kurz z velké části dotýká také pandemie Covid a nouzového stavu. Účastníci tedy během prvních dní kurzu společně sestavili krizový plán možností dobrovolnictví během pandemie a v jednotlivých organizacích ho již zavádí do praxe.

„Jsem velice ráda, že se nám kurz podařilo realizovat i v této nepříznivé době. Setkávání s kolegy a kolegyněmi z jiných dobrovolnických center vnímám vždy jako veliký přínos. O to více v této době můžeme spojit své síly a zkušenosti z jarní vlny pandemie a být lépe připraveni na koordinaci dobrovolníků“, shrnuje Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí Dobrovolnického centra RADKA v Kadani a členka výboru Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Kurzy Profesionalizace dobrovolnictví jsou součástí programu, pomocí něhož Národní Asociace Dobrovolnictví vytváří a bude obstarávat masivní, regionálně strukturovanou síť dobrovolnických center. Tato síť propojí neziskové organizace působící v různých geografických a tematických oblastech s různým druhem dobrovolnických programů.

Kontakty: Michaela Svojanovská, koordinátorka NAD, email: koordinatorka@nadobrovolnictvi.cz