Domov Na Svobodě v Čížkovicích je zařízení, které poskytuje podporu a pomoc osobám s mentálním postižením různého rozsahu ve věku od 3 do 35 let. Uživatelé domova mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Takovou pomoc jim poskytují nejen zaměstnanci zařízení, ale také dobrovolníci, kterým se může stát kdokoliv z nás.

Časová náročnost dobrovolnictví je zcela individuální podle možností dobrovolníků a i jedna návštěva měsíčně dokáže významně posílit přirozené sociální vazby uživatelů domova.

Domov Na Svobodě patří pod Centrum sociální péče v Litoměřicích a kapacita zařízení je 56 uživatelů. Vedle dobrovolníků hledá Domov Na Svobodě i stálé zaměstnance na hlavní pracovní poměr.

videoreportáž

tel.: 778 407 037, jkuglerova@csplitomerice.cz