Pomoc Ukrajině neposkytujeme pouze prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci
Ukrajině (KACPU), ale také naši čeští dobrovolníci v rámci městského dílčího projektu Integrace
cizinců pomáhají monitorovat reálnou situaci v Ústí nad Labem a pomáhají nám reagovat na reálné
potřeby uprchlíků. Mezi základní potřeby patří nejen ubytování, práce či vzdělání, ale také náplň
volné času pro děti i dospělé.
Díky projektu mohly ukrajinské děti společně s námi, dětmi i dobrovolníky z mentoringových
programů, navštívit Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem. Výletu se nás zúčastnilo téměř 30.
Návštěva zoologické zahrady se dětem moc líbila. Ukrajinské děti měly možnost poznat děti české a
společně procvičovat česká slovíčka – zvířátka.
Během října si ukrajinské kolegyně z Dobrovolnického centra, z.s. vyzkoušely, jaké to je být
dobrovolníkem. Kolegyně v Rodinném centru Slunečník o.s. pomohly zkrášlit zahradu organizace,
odvedly velký kus práce a strávily společný čas venku s posledními slunečními paprsky.
12. října dobrovolnice Anička společně s rodinami z Ukrajiny navštívila zahájení Festivalu KULT.
Všichni společně zhlédli zahajovací představení „25 kroků vpřed“, které vyprávělo příběh o tom, jaké
kroky v životě máme naučené, jakou cestou se rádi vydáváme – tam, kde se cítíme dobře a v bezpečí.
Jsou to kroky, které dobře známe a rádi se na tyto cesty vracíme. Ovšem ale mnozí z nás zapomínají
na kroky, které nás přenesou na místa, na která jsme již jako dospělí mnohdy zapomněli – místo
fantazie. Představení bylo plné akrobatických a světelných prvků. Věřím, že to byla krásná podívaná.
V neposlední řadě jsme také navštívili Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, který nám propůjčil
prostory kuchyňky a my tak mohli strávit hezký večer. Dobrovolnice si pro ukrajinské ženy připravily
recept na bábovku a pomazánku. Rozdělili jsme se do dvou skupin a společně připravili tzv.
hrnečkové těsto. Mezitím co se bábovky pekly, dobrovolnice naučily všechny zúčastněné svoji
oblíbenou česnekovo – sýrovou pomazánku. Z pomazánky jsme připravili jednohubky, které jsme
společně ochutnali při čekání na bábovky. Během čekání jsme si povídali, jak jinak než o jídle.
Povídali jsme si jaké pokrmy máme stejné v Čechách a na Ukrajině, a také jsme se učili nová
ukrajinská ale také česká slova. Večer se moc vydařil a já doufám, že nebyl náš jediný.
A co nás čeká dále? Dobrovolnice Sára si nyní připravuje zábavné odpoledne pro děti plné vyrábění a
promítání české pohádky.