Čeští a němečtí učitelé a učitelky z našeho příhraničí navázali v rámci workshopu organizovaném Aktion Zivilcourage kontakty pro dlouhodobá přeshraniční partnerství.

V internátu binacionálního gymnázia Friedricha Schillera se minulé pondělí setkali zástupci českých a německých škol z našeho příhraničního regionu, aby si spolu vyměnili zkušenosti a navázali spolupráci. V rámci projektu podporovaného Evropskou unií „Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice“ se diskutovalo o výhodách a nevýhodách odlišných vzdělávacích systémů a o možnosti finančních dotací pro přeshraniční školní projekty.

Příležitost k navázání konkrétní spolupráce s jinými školami a plánování prvních společných kroků byla využ využili přítomní zástupci škol velmi intenzivně. V blízké budoucnosti by měla být tato možnost znovu nabídnuta.

Kontaktní osoba
V případě dotazů je Vám ráda k dispozici vedoucí projektu Markéta Knoppik:  m.knoppik@aktion-zivilcourage.de nebo tel. +49 -351 – 20 29 83 82.

Projekt: Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice
Für ein gutes und wertschätzendes Miteinander – über Grenzen hinweg
EEL-0762-SN-25.08.2020
Aktion Zivilcourage e. V.
Dobrovolnické centrum, z.s.