V průběhu 24 týdnů se do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústí nad Labem (KACPU) zapojilo 406 dobrovolníků a to včetně dobrovolníků tlumočníků. Ke konci srpna koordinátoři dobrovolníků evidují 12.265 dobrovolnických hodin, což je 6 let práce 1 člověka. Dobrovolníci dali napít, najít, pomohli s hygienou a zajistili čisté oblečení pro celkem 18.483 lidí z Ukrajiny, z čehož polovina jsou děti ve věku do 18. let.