„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Jedenkrát ročně udílíme v Ústeckém kraji ocenění dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas různým dobrovolnickým činnostem.
Smyslem udělování je ocenit dobrovolníky, poděkovat jim a šířit myšlenku dobrovolnictví směrem k veřejnosti. 

Slavnostní předávání šesti Křesadel se konalo 2. června 2022 v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. 

Vzhledem k událostem posledních měsíců jsme se rozhodli Křesadlo obohatit o dobrovolníky, kteří výrazně pomohli jako dobrovolní tlumočníci v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU). Všichni 3 ocenění dobrovolníci – tlumočníci zvládli za měsíc březen přes 180 hodin, aby zde pomohli. Letošní ročník tedy ocenil dobrovolníky za rok 2021, ale také za činnost v prvních měsících roku 2022. Události spojené s válečným konfliktem na Ukrajině ovlivnil práci i dobrovolnickou činnost v Dobrovolnickém centru, v Ústí nad Labem a tedy se rozhodli částečně a výjimečně změnit systém udělování ocenění. 

Záštitu nad jubilejním 20. ročníkem převzalo Informační centrum OSN v Praze, v čele s panem Michalem Brožou. Večerem provázel Ondra Vodný – moderátor rádia Evropa 2.

Večer byl zahájen úryvkem hry Malý princ, která navodila příjemnou atmosféru. Zpěvákem večera byl ústecký písničkář Petr Lüftner, kterému se podařilo sál rozesmát i rozezpívat. 

Generálním partnerem byla po třinácté společnost KNAUF INSULATION s r. o., která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a Teplicku. 

Ocenění dobrovolníci:
Martin Urbánek
Elen Michalcová
Štěpán Tóth a Petr Hofírek
Vadim Černý
Elizaveta Pazina
Taťana Shubnaya

Zpracovala: Jiřina Gasserová, 14. 6. 2022 v Ústí nad Labem