V rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ bude realizován kurz „Profesionalizace dobrovolnictví“ pro dobrovolníky a dobrovolnice v Ústeckém kraji. Účast na kurzu je bezplatná.